Każdy z tych produktów bankowych będzie lepszy niż oszczędzanie w tzw. skarpetce. Zarówno rachunek oszczędnościowy, jak i lokata bankowa, mają zalety oraz wady. Wybór jednego z nich powinien zależeć głównie od tego, jak zamierzamy oszczędzać i czego oczekujemy od banku.bankowość internetowa

Lokaty dla rentierów i oszczędzających na przyszłość

Jeśli ktoś posiada dużo oszczędności, nie warto trzymać ich w domu, ani na zwykłym koncie osobistym. Lepiej wybrać miejsce, w którym pieniądze będą bezpieczne i nie stracimy na ich przechowywaniu – przeciwnie, jeszcze na tym zarobimy. Odpowiedzią na tego typu potrzeby są lokaty bankowe. Zapewniają zysk w zamian za przechowywanie pieniędzy przez pewien, z góry ustalony czas. Jedynym minusem jest utrata części lub całości odsetek, jeśli zdecydujemy się wypłacić pieniądze przed zakończeniem umowy. Porównanie lokat wskazuje, że przy dużym wkładzie możemy otworzyć tzw. depozyt rentierski, w którym korzystamy z odsetek jeszcze podczas trwania oszczędzania. Niektóre banki umożliwiają w takich przypadkach negocjowanie indywidualnych warunków.

Założenie lokaty powinny rozważyć także osoby oszczędzające na jakiś cel w przyszłości lub po prostu lubiące mieć awaryjną nadwyżkę pieniędzy. Jeśli ktoś zamierza oszczędzać przez dłuższy czas, a najkorzystniejsze wydają mu się depozyty kilkumiesięczne, powinien rozważyć wybranie lokaty odnawialnej. Oznacza to, że po zakończeniu umowy automatycznie rozpoczynany jest następny okres oszczędzania, aż do wycofania wkładu. Oglądając ranking lokat zamieszczony na polskabankowosc.com.pl/ranking-lokat-bankowych zauważymy ogromne bogactwo tego typu ofert. Ich zaletą jest też bezpieczeństwo oszczędzania i oprocentowanie wyższe niż na zwykłym rachunku osobistym, czy na koncie oszczędnościowym.

Dla aktywnych najlepsze będzie konto oszczędnościowe

Jeśli ktoś aktywnie inwestuje pieniądze, nawet najlepsza lokata może być dla niego źródłem strat. Gdy wypłacimy pieniądze przed końcem umowy, w najlepszym przypadku utracimy tylko część odsetek. Najgorszy scenariusz to poniesienie dodatkowej opłaty za wycofanie środków. Możemy też nie zarobić nic. Dla takich osób korzystniejszym rozwiązaniem będzie rachunek oszczędnościowy, z którego można wypłacać środki bez ryzyka utraty zysku. Jednak z reguły odsetki na takim koncie są niższe niż oprocentowanie lokat. W zamian zyskujemy możliwość elastycznego zarządzania pieniędzmi. Istnieje również trzecie rozwiązanie.

Połączenie lokaty i rachunku oszczędnościowego

Jeżeli skorzystamy z obu produktów bankowych, część pieniędzy możemy zdeponować na rachunku i korzystać z nich przez cały czas. Pozostałą kwotę, której nie zamierzamy wypłacać, deponujemy na lokacie. W ten sposób możemy inwestować część środków, a od pozostałej kwoty z lokaty zbierzemy większy zysk niż otrzymalibyśmy z rachunku oszczędnościowego. Aby zabezpieczyć się w jeszcze większym stopniu, zamiast jednej lokaty można założyć kilka mniejszych, na krótkie okresy czasu, z opcją odnawiania. Wtedy, zrywając jedną z lokat, nie tracimy odsetek z pozostałych.

Niezależnie od tego, na którą z opcji się zdecydujemy, należy pamiętać, że najlepsze lokaty bankowe czy rachunki oszczędnościowe wybiera się w drodze szczegółowej analizy ofert, po dokładnym zapoznaniu się z warunkami umowy.