Jeśli chodzi o szeroko rozumiane lokaty, każda decyzja zeń związana powinna być poprzedzona odpowiednim zagłębieniem się w ofertę, ale nie jest to możliwe w sytuacji, gdy nie znamy podstawowych pojęć z lokatami związanych. Co to są więc za pojęcia? Wymieniać można by tu bardzo długo, ponieważ mamy do czynienia z tematyką niezwykle złożoną, ale do najważniejszych zeń należą niewątpliwie poniższe.ranking lokat

Oprocentowanie

Każde porównanie lokat odbywa się przede wszystkim w oparciu o wysokość oprocentowania, dlatego zacznijmy od tego, czym ono w ogóle jest. Najprościej więc powiedzieć, że jest to miara dochodu, jaka będzie nam przysługiwała po udostępnieniu bankowi określonego kapitału. Dzieli się ono zaś na oprocentowanie typu stałego oraz oprocentowanie typu zmiennego, gdzie to pierwsze jest niezmienne i niezależne od zmian stóp procentowych, a z kolei drugie jest zmienne i zależne od owych zmian. Mało tego, wyróżniamy również oprocentowanie efektywne oraz oprocentowanie nominalne, gdzie efektywne uwzględnia kapitalizację, a z kolei nominalne owej kapitalizacji nie uwzględnia. Trzeba tu jeszcze dodać co nieco o oprocentowaniu realnym, które jest w rzeczywistości oprocentowaniem efektywnym, ale pomniejszonym o wysokość samej inflacji.

Kapitalizacja odsetek

Drugim parametrem, na jaki zwraca się uwagę, gdy realizujemy porównanie lokat, jest oczywiście kapitalizacja odsetek. Szczęśliwie jednak, nie jest to termin skomplikowany, a wręcz przeciwnie, ponieważ określa on jedyne dopisywanie odsetek do lokaty, czyli mówiąc prościej, kapitalizacja zamienia odsetki w pieniądz. To, co trzeba tutaj wiedzieć, to fakt, iż kapitalizacja odbywa się od zgromadzonej sumy, a więc im częstsza, tym od większej sumy jest odliczana, a więc tym lepiej dla nas samych.

Zerwanie lokaty

Nawet najlepsze lokaty lipiec 2014 mogą zostać zerwane, w związku z czym dobrze jest wiedzieć, co to w ogóle jest, a jest to wypłacenie środków pieniężnych z depozytu, którego czas trwania nie dobiegł końca. Banki decyzję tę traktują natomiast jako zerwanie umowy, a więc zazwyczaj wyciągane są z niej konsekwencje w postaci utraty części odsetek, całości odsetek lub płacenia dodatkowej kary. Przypomnijmy jeszcze raz- nawet najlepsza lokata może cechować się bardzo dużymi restrykcjami w kwestii jej zerwania, toteż dobrze jest wziąć to pod uwagę.