Lokata bankowa stanowi umowę z bankiem, na podstawie której klient powierza bankowi swój kapitał, a następnie po upływie terminu określonego w umowie, otrzymuje zwrot wpłaconych pieniędzy wraz z nagromadzonymi odsetkami. Powyższa definicja jest dobrze znana większości z nas. Jednak decydując się na założenia lokaty bankowej, pamiętać należy, że każda oferta posiada inne wskaźniki zysku i warto poświęcić czas na ich analizę.pieniadze (250x250)

Wysokość oprocentowanie

Podstawowym parametrem, na jaki powinien zwrócić uwagę przyszły deponent jest z pewnością wysokość oprocentowania. Porównanie lokat najlepiej rozpocząć właśnie od tego czynnika. Oprocentowanie lokat może mieć charakter stały albo zmienny. Oprocentowanie stałe zapewnia stałą stopę procentową dla naszego kapitału, w całym okresie objętym umową. Natomiast drugi rodzaj oprocentowania nie gwarantuje klientowi, że oprocentowanie jego depozytu nie ulegnie zmianie. Oprocentowanie zmienne oznacza, że stopa procentowa może wzrosnąć lub zmaleć, w zależności od tendencji panujących w danym czasie na rynku usług finansowych oraz od aktualnych stóp procentowych wyznaczanych przez Radę Polityki Pieniężnej. Drugi rodzaj oprocentowania jest polecany osobom, które dobrze znają prawa, jakimi rządzi się rynek usług bankowych w naszym kraju i są w stanie przewidzieć wzrost lub spadek stóp procentowych. Jeśli jednak klient nie ma wystarczającej wiedzy w dziedzinie finansów, najlepiej jeśli wybierze oprocentowanie stałe. Wówczas łatwiej jest przewidzieć, jakie zyski wygeneruje dana lokata. Wysokość oprocentowania wybranej lokaty można sprawdzić, czytając aktualny ranking lokat bankowych czerwiec 2014.

Częstotliwość kapitalizacji odsetek

Kolejnym parametrem, który ma bezpośredni wpływ na zyski z lokaty jest kapitalizacja odsetek. Pojęcie kapitalizacji należy rozumieć jako częstotliwość naliczania i dopisywania przez bank odsetek do kapitału początkowego, wpłaconego na konto lokaty. Przed podpisaniem umowy z bankiem, warto sprawdzić jak często bank będzie doliczał odsetki do depozytu. Największy zysk generują te depozyty, w których kapitalizacja odbywa się codziennie.

Czas trwania umowy depozytowej

Każdy bank projektuje oferty lokat bankowych, kierując się tą samą zasadą – im dłuższy okres lokowania pieniędzy, tym większe zyski. Jednakże nie zawsze klient może „zamrozić” swoje środki finansowe na bardzo długi okres. Wówczas lepszym rozwiązaniem niż lokaty bankowe, może okazać się konto oszczędnościowe, które pozostawia cały wpłacony kapitał do dyspozycji klienta. Jednak dla większości z nas, swobodny dostęp do oszczędności przechowywanych na koncie oszczędnościowym, zmniejsza skuteczność oszczędzania. Najlepsze lokaty, które obecnie oferują banki, przewidują okres lokowania trwający powyżej 2 lat. Zatem należy się zastanowić, na jak długo jesteśmy w stanie „zablokować” nasz kapitał i podjąć słuszną dla nas decyzję.