Podstawowym produktem każdego banku jest konto osobiste, w przypadku osób fizycznych oraz rachunek bieżący jeśli chodzi o przedsiębiorców. Zgodnie z ustawą regulującą działalność bankową, banki jako jedyne instytucje rynku finansowego mają możliwość wykorzystywania depozytów wpłaconych przez klientów do działalności kredytowej. Wszystkie inne instytucje, które chcą udzielać pożyczek muszą posiadać kapitał własny na ich sfinansowanie. Nie wolno im do tego celu używać pieniędzy wpłaconych przez klientów. W ostatnim czasie poza tradycyjnymi rachunkami oszczędnościowo-rozliczeniowymi dużą popularnością zaczęły cieszyć się konta oszczędnościowe. Poniżej pokrótce przedstawione zostanie czym są te produkty i jakie są podstawowe różnice pomiędzy nimi, a tradycyjnymi ROR-ami.najlepsza lokata bankowa(250x250)

Przede wszystkim podstawową różnicą jest przeznaczenie obu produktów. Jeśli chodzi o tzw. konta osobiste, to zostały one stworzone po to, by nie trzeba było przetrzymywać gotówki w domu. Dużo bezpieczniej jest, gdy posiadane środki finansowe przechowywane są na rachunku bankowym, do którego właściciel ma praktycznie nieograniczony dostęp o każdej porze dnia i nocy. Przy obecnej sieci bankomatów i dostępności Internetu, praktycznie nie zdarzają się sytuacje, że ktoś potrzebuje gotówki, a nie może jej podjąć ze swojego konta.

Nieco inny charakter i przeznaczenie ma natomiast konto oszczędnościowe. Już sama nazwa zresztą wskazuje, że głównym zadaniem tego produktu jest oszczędzanie, czyli odkładanie środków finansowych, które można w razie potrzeby wykorzystać w późniejszym terminie. By oszczędzanie za pomocą tego produktu miało sens, musi gwarantować oprocentowanie powyżej poziomu inflacji. Tylko wtedy klient gromadzący oszczędności na takim koncie nie traci. Tak więc, wysokość oprocentowania jest podstawową różnicą pomiędzy oboma typami omawianych rachunków bankowych. Kolejną istotną różnicą jest dostęp do zgromadzonych środków. O ile w przypadku ROR-ów jak wcześniej wspomniano, dostęp do gotówki jest niemal nieograniczony, jeśli chodzi o konta oszczędnościowe ranking czerwiec 2014 to wygląda to zupełnie inaczej. Oczywiście istnieje możliwość wypłacania środków, z tym że jest to bezpłatne jedynie określoną w umowie ilość razy. Kolejne wypłaty gotówki są obciążone opłatami. Chodzi o to by niejako zniechęcić klienta do zbyt częstych wypłat środków, a przez to wyrobić w nim nawyk oszczędzania. To właśnie większa elastyczność kont oszczędnościowych doprowadziła do tego, że stały się produktem konkurencyjnym wobec lokat bankowych, które wymagają od posiadacza lokaty zamrożenie środków na pewien okres czasu.