Od czego zależy oprocentowanie lokat?

On 20 maja 2014, in Lokaty bankowe, by abtarasew3

Każdy, kto decyduje się oszczędzać na depozytach terminowych przede wszystkim otrzymuje gwarancję bezpieczeństwa środków i może być pewnym, że po zakończeniu okresu umownego otrzyma z powrotem całą zdeponowaną sumę. Odsetki naliczone w tym czasie uzależnione są przede wszystkim od oprocentowania i częstotliwości kapitalizacji odsetek, zatem na te dwa parametry należy zwrócić szczególną uwagę. depozyty terminowe(250x244)

Oprocentowanie już na wstępie sugeruje nam opłacalność danej oferty i pozwala wyliczyć potencjalny zysk z odsetek, a kapitalizacja odsetek wpływa na częstotliwość dopisywania ich do depozytu, a tym samym na realne zyski osiągane z produktu terminowego. Przeglądając ranking najlepszych lokat bankowych maj 2014 roku zauważyć można, że z pozoru podobne do siebie oferty często posiadają różne wartości oprocentowań. Dlaczego tak się dzieje i jakie czynniki kształtują oprocentowanie lokat?

Na kształt oprocentowania depozytów terminowych przede wszystkim wpływ ma Rada Polityki Pieniężnej, która ustala stopy procentowe obowiązujące w Polsce. Działa to w ten sposób, że jeżeli RPP ogłosi obniżkę stóp procentowych, wówczas spodziewana będzie także obniżka oprocentowań produktów bankowych i analogicznie jeśli Rada Polityki Pieniężnej podniesie stopy procentowe, to oprocentowanie lokat i innych ofert oszczędnościowo-inwestycyjnych również pójdzie w górę.

Przy określaniu wartości oprocentowań poszczególnych ofert, banki biorą pod uwagę jeszcze kilka innych czynników. Duże znaczenie ma wysokość deponowanej kwoty i często deponenci lokujący znaczne sumy pieniędzy mogą liczyć na nieco korzystniejsze wartości procentowe niż pozostali klienci. Oczywiście nie bez znaczenia jest tu rodzaj oprocentowania oferty bankowej. W przypadku stałego, deponent może liczyć na jednakowe oprocentowanie przez cały okres trwania umowy i ma możliwość dokładnego wyliczenia zysków jeszcze przed podpisaniem zobowiązania, natomiast oprocentowanie zmienne kształtuje się na podstawie aktualnej sytuacji rynkowej i nie zawsze musi to być z korzyścią dla deponenta. Kapitalizacja odsetek wprawdzie nie ma bezpośredniego wpływu na wartości procentowe, ale kształtuje ostateczny zysk z lokaty. Im jest częstsza, tym częściej odsetki będą dopisywane do depozytu i w rezultacie deponent zarobi więcej.

Banki w kwestiach oprocentowania mogą brać pod uwagę także aspekty lojalnościowe i np. oferować korzystniejsze warunki i różnego typu promocje długoletnim klientom posiadającym w danej placówce konto, czy korzystającym z innych ofert danego banku. Na podobne udogodnienia mogą liczyć także klienci polecający usługi bankowe swoim znajomym, zdarza się także, że specjalne warunki promocyjne przygotowywane są dla zupełnie nowych klientów w ramach zachęty do skorzystania z usług danej placówki finansowej.