Opłacalność lokat bankowych w 2014 roku

On 22 stycznia 2014, in Lokaty bankowe, by abtarasew3

Lokaty bankowe są bardzo popularną usługą bankową. Ich opłacalność w dużej mierze zależy od wysokości oprocentowania. Średnie oprocentowanie lokat wynosi od 2% do 3,5%, choć w przypadku depozytów długoterminowych i produktów strukturyzowanych, banki są w stanie zaproponować wyższe oprocentowanie. ranking lokat

Lokaty długoterminowe zapewniają wyższe zyski, ale wiążą się z koniecznością powierzenia pieniędzy bankowi na dłuższy okres. Najlepsze lokaty bankowe mogą mieć charakter odnawialny lub nieodnawialny. W pierwszym przypadku klient ma możliwość przedłużenia umowy z bankiem na kolejny okres, w drugim nie jest dopuszczalne przedłużenie depozytu. Oprocentowanie lokat jest zależne od wielu czynników. W przypadku tzw. oprocentowania stałego, wysokość odsetek nie ulega zmianie, nawet w sytuacji wzrostu lub spadku stóp procentowych NBP. Przeciwieństwem dla takiego rozwiązania finansowego jest oprocentowanie zmienne, które w zależności od tendencji panujących na rynku usług bankowych, zmian stóp procentowych banku centralnego i innych czynników, zmienia swoją wartość.

Decydując się na oprocentowanie stałe, klient zostanie przez konsultanta banku poinformowany już przy zawieraniu umowy, jakie zyski osiągnie lokaty w dniu jej zapadalności. Przy oprocentowaniu zmiennym trudno jest przewidzieć zyski, bo są zależne od wymienionych powyżej czynników. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, która opcja lokowania środków finansowych w banku jest lepsza. Wybór zależy między innymi od tego, czy klient jest gotowy ponieść ryzyko i jak dużą posiada wiedzę w tematyce rynku finansowego. Osoby ostrożne i posiadające minimalną orientację w zakresie finansów, z pewnością zainteresuje lokata z oprocentowaniem stałym, natomiast osoby dobrze znające aktualne tendencje na rynku i lubiące wyzwania, prawdopodobnie wybiorą lokaty bankowe z oprocentowaniem zmiennym. Najlepsze lokaty znaleźć można śledząc ranking lokat.

Lokaty bankowe, a obligacje

Zyski z lokaty nie pojawiają się z dnia na dzień. Zarabianie z pomocą lokaty jest bardzo czasochłonne, ale może być bardzo korzystne. Oprocentowanie lokat jest stosunkowo wysokie. Przeprowadzając porównanie lokat z innymi formami depozytów bankowych, widać wyraźnie, że poziom zysku jest wysoki (oprocentowanie oscyluje w granicach 2 – 5%). Najlepsze lokaty są w stanie przekroczyć nawet poziom 6% (przy dużym wkładzie początkowym).

Dodatkową zaletą, jaką posiada lokata jest jej bezpieczeństwo, nad którym czuwa Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Porównanie lokat z obligacjami wskazuje, że te drugie są bardziej ryzykowne, choć zapewniają wyższą stopę zwrotu. Obligacje to papiery wartościowe, w których emitent jest zobowiązany, względem kupującego obligacje, do spełnienia określonych świadczeń. Przeważnie świadczenia te obejmują wykup obligacji w założonym terminie i dokonanie na rzecz wierzyciela ustalonych płatności związanych z odsetkami.

Bezpieczeństwo kapitału zależy od podmiotu występującego w charakterze emitenta. Najbardziej stabilny zysk gwarantują obligacje skarbowe, ale mają najniższe oprocentowanie. Nieco wyżej oprocentowane są obligacje komunalne. Najbardziej ryzykowne i najwyżej oprocentowane są obligacje korporacyjne. Wobec mnogości ofert, najkorzystniejsze wydaje się podzielenie kapitału między najlepsze lokaty bankowe, a obligacje.