Nie tylko banki, ale również firmy pożyczkowe udzielają kredytów konsolidacyjnych. Zaciągnięcie takiego kredytu w firmie pożyczkowej pod kilkoma względami różni się od brania kredytu konsolidacyjnego w banku. Przede wszystkim aby otrzymać w firmie pożyczkowej nie będącej bankiem kredyt konsolidacyjny nie jesteśmy zmuszeni do posiadania relatywnie dobrej historii kredytowej. Firmy pożyczkowe zdają sobie sprawę, że osoby które do nich trafiły nie mogły liczyć na pomoc banku głownie z powodu złej historii kredytowej. Firmy pożyczkowe przy weryfikacji swoich klientów nie korzystają z Biura Informacji Kredytowej, które jest bazą danych która ułatwia bankom wzajemną wymianę informacji na temat kredytobiorców.oprocentowanie kredytów

Kolejnym elementem różnicującym ofertę banków oraz firm pożyczkowych w zakresie udzielania kredytów konsolidacyjnych są koszty jakie musi ponieść kredytobiorca. Konsolidacja kredytów w firmie pożyczkowej będzie się wiązała przede wszystkim z wyższym oprocentowaniem niż miałoby to miejsce w przypadku banku. Firmy pożyczkowe oraz banki podlegają tak zwanej ustawie antylichwiarskiej, która nakłada limit maksymalnego oprocentowania kredytów na czterokrotność stopy lombardowej. Co nie oznacza, że koszt pożyczki nie może być wyższy.

Istotnym elementem kosztów pożyczki konsolidacyjnej jest ubezpieczenie spłaty kredytu. Ubezpieczenia w firmie pożyczkowej są bardzo często zdecydowanie wyższe niż w banku, głównie ze względu na wyższe ryzyko ponoszone przez kredytodawcę. Znaczącym kosztem są koszty naliczane przez wierzyciela z tytułu opóźnień w spłacie rat. Dlatego aby obniżyć koszty zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego w firmie pożyczkowej zamiast w banku warto pamiętać o terminowym regulowaniu comiesięcznych rat.

Ze względu na znaczne ryzyko jakie ponosi firma pożyczkowa konsolidująca długi osobie, której wnioski zostały odrzucone przez banki zazwyczaj żąda od klienta dodatkowego zabezpieczenia. Najczęściej takim zabezpieczeniem jest nieruchomość. Wierzyciel aby zabezpieczyć swoje interesu, a przede wszystkim zwiększyć prawdopodobieństwo odzyskania pożyczonych pieniędzy wpisuje się na hipotece takiej nieruchomości.

Ze względu na konieczność ustanowienia takiego zabezpieczenia klient firmy pożyczkowej poniesie kolejne koszty takie jak na przykład wycena nieruchomości oraz aktualizacja księgi wieczystej w której musi się znaleźć zapis o wierzycielu hipotecznym. Taka forma zabezpieczenia oznacza, że w razie braku spłaty kredytu konsolidacyjnego klient może stracić nieruchomość na rzecz kredytodawcy. Firmy pożyczkowe stosują dwie formy zabezpieczenia się na nieruchomości. Pierwsza to zwykły wpis do hipoteki jako wierzyciel hipotecznych, która nie różni się niczym od zabezpieczenia stosowanego przez banki. Drugi sposób zabezpieczenia się na nieruchomości to przewłaszczenie na zabezpieczenie. Oznacza ono, że w momencie braku spłaty kredytu nieruchomość przechodzi na własność wierzyciela bez konieczności przeprowadzenia egzekucji komorniczej. Dlatego zanim zdecydujemy się na najtańszy kredyt konsolidacyjny 2014 w firmie pożyczkowej warto rozważyć wszelkie za i przeciw aby nie stracić na całej transakcji i nie wpaść w jeszcze większe długi niż przed konsolidacją.