Jak uciec przed podatkiem Belki?

On 15 sierpnia 2013, in Lokaty bankowe, by abtarasew3

Przez kilka ostatnich lat, Polacy najchętniej lokowali oszczędności na lokatach jednodniowych, dzięki którym nie musieli płacić podatku od dochodów kapitałowych. Okresem największej popularności był 2011 rok, kiedy to klienci banków wypłacili ok. 90 mld zł odsetek z lokat jednodniowych. We wcześniejszym okresie popularne okazały się również poliso lokaty na których w 2008 roku zdeponowano ponad 22 mld zł.

Mniejszym zainteresowaniem cieszyły się Indywidualne Konta Emerytalne, które również gwarantują nieopodatkowany zysk. Ich mniejsza popularność bierze się z dodatkowych opłat oraz ograniczeniami co do lokowanego kapitału.

Analizując preferencje Polaków do sposobów oszczędzania, można je scharakteryzować w następujący sposób. Statystyczny Kowalski, preferuje omijać podatek od dochodów kapitałowych, chce mieć stały dostęp do oszczędności oraz woli rozwiązania proste i czytelne. Okres na jaki Polacy decydują się inwestować to krótki termin, najczęściej do 6 miesięcy.

Jak pokazują statystki na oszczedzajbezpiecznie.pl – preferencje klientów polskich banków powinny jednak ulec zmianie. Wpływ na to będzie miała większa opłacalność oszczędnościowych produktów długoterminowych. Stopy procentowe zostały wyśrubowane do tego poziomu, iż nie powinny już więcej rosnąć. Z tego względu lokaty długookresowe powinny dominować wśród najlepiej oprocentowanych ofert depozytów.

Alternatywą dla lokat bankowych w ostatnich latach były inwestycje w surowce, akcje oraz fundusze inwestycyjne. W tej chwili, powoli nastroje na rynkach kapitałowych ulegają poprawie, co w najbliższym czasie powinno przełożyć się na powtórne zwiększenie się zainteresowania tymi sposobami inwestowania. Ciekawą opcją oszczędzania pozostają ciągle nieruchomości oraz obligacje korporacyjne. Obligacje przedsiębiorstw gwarantują stopę zwrotu o wiele atrakcyjniejszą niż pozostałe bezpieczne formy inwestowania.