Czym jest inwestycja?

On 11 czerwca 2013, in Inwestycje finansowe w aktywa, by abtarasew3

Chociaż wszyscy z nas inwestycje finansowe praktykowali niejednokrotnie, tak naprawdę mało kto potrafi w ogóle powiedzieć, czym one są, jakie są ich cechy charakterystyczne czy jakie są ich rodzaje. Niemniej, warto ten stan rzeczy wiedzieć, bo przecież większa wiedza to większe możliwości, a ponadto mamy tu do czynienia z obracaniem naszym kapitałem, więc pełnowymiarowa uwaga na ten temat winna być zachowana.

Definicja inwestycji

I tak oto po pierwsze, inwestycje to nakłady gospodarcze, których głównym celem jest albo utworzenie, albo powiększenie dotychczasowego majątku trwałego, to wydatki szeroko rozumianych przedsiębiorstw na wszystkie te dobra, których używa się do wyprodukowania świadczonych przezeń usług oraz to wyrzeczenie się aktualnych profitów, aby pozyskać szansę na uzyskanie profitów w przyszłości.

Cechy inwestycji

Inwestycje finansowe charakteryzują się określonym czasem wykonywania, określoną ilością nakładów potrzebnych do ich realizacji, określonymi korzyściami, których inwestor oczekuje po ich realizacji oraz określonym ryzykiem, które wiąże się bezpośrednio z uch wykonywaniem. Aby natomiast je w ogóle uskutecznić, trzeba też wziąć pod uwagę tak zwane czynniki inwestycyjne, które bazują na trzech czynnikach pokroju przychodów (uzależnionych od popytu na konkretny produkt), kosztów (uzależnionych od poziomu stóp procentowych) oraz oczekiwań (uzależnionych od recesji i ekspansji gospodarczych).

Podział inwestycji

Na koniec dobrze jest również zrozumieć wspomniany wyżej podział, jakim wyszczególniają się inwestycje, który rozróżnia trzy kategorie. I tak oto pierwsza zeń to podział ze względu na czas, gdzie istnieje typ inwestycji długoterminowych (trwających ponad rok) i typ inwestycji krótkoterminowych (trwających mniej niż rok), ze względu na cel, gdzie wymienia się między innymi inwestycje modernizacyjne, strategiczne, odtworzeniowe, ale i wiele innych, oraz podział ze względu na przedmiot, który uwzględnia inwestycje rzeczowe, inwestycje finansowe sensu stricte i inwestycje w kapitał typu ludzkiego. Dopiero takie rozumienie tychże pozwala nam natomiast na spojrzenie nań z pełnym obiektywizmem, dlatego warto sobie to przybliżyć, tym bardziej że prędzej czy później poń sięgnąć będziemy musieli.