Zysk z lokat bankowych

On 9 maja 2013, in Lokaty bankowe, by abtarasew3

Lokaty bankowe, w najlepszych czasach, były w stanie zaoferować ok 8%. Obecnie oprocentowanie lokat spadło. Oprocentowanie wpływa bezpośrednio tylko na zysk nominalny. Aby mówić o realnych korzyściach płynących z lokat bankowych, trzeba brać pod uwagę warunki na rynku finansowym, a więc stopę inflacji oraz podatki bezpośrednie.

Definicja lokaty określa ją jako depozyt bankowy, na którym osoba przekazująca środki pieniężne bankowi, w zamian, po określonym terminie otrzyma deponowaną kwotę wraz z rekompensatą czyli odsetkami. Decydując się na lokatę zysk realny będzie mniejszy od zysku nominalnego. Zysk nominalny to zysk, w którym nie uwzględnia się podatków oraz inflacji. Podatek od dochodów kapitałowych oraz stopa inflacji to dwie rzeczy mające decydujący wpływ na zysk realny z lokaty bankowej.

Zysk nominalny z lokaty bankowej zależy od oprocentowania, kapitalizacji oraz terminu zapadalności. Na zysk netto wpływa podatek od dochodów kapitałowych (podatek Belki). Wynosi 19% i jest potrącany przez bank ze środków zdeponowanych na lokacie. Podatek Belki dotyczy wszystkich dochodów uzyskanych ze środków kapitałowych. Są to m.in.: odsetki z lokat, przychody z udziałów w funduszach inwestycyjnych, dywidendy i przychody z papierów wartościowych. Można uniknąć płacenia podatku od dochodów kapitałowych. Według ustawy, końcówki kwot zaokrąglane są w dół do pełnych złotych. Jeśli podatek wyniesie mniej niż 50 groszy, nie będziemy musieli odprowadzać podatku. Sytuacja ta jest spotykana przy lokatach antybelkowych, gdzie następuje dzienna kapitalizacja.

Drugim czynnikiem wpływającym na realny zysk jest inflacja. Inflacja to wzrost poziomu cen, a więc utrata siły nabywczej pieniądza. Wzrost cen produktów sprawia, że za posiadane środki możemy nabyć mniej, po określonym upływie czasu. W Polsce inflacja w skali roku wynosiła w 2011 ok 3,5 – 4%. Jak podaje serwis Lokaty bankowe – maj 2013 depozyty bankowe oferują obecnie oprocentowanie rzędu 6-7%. Po uwzględnieniu inflacji oraz odliczeniu podatku może okazać się, że zysk realny jest znacznie mniejszy niż zysk nominalny. Pomimo to lokaty bankowe są ciągle jedną z najbezpieczniejszych oraz najbardziej opłacalnych form oszczędzania na rynku.