Konta bankowe – pułapki w opłatach

On 5 kwietnia 2013, in Konta osobiste, by abtarasew3

Dla przeciętnego pełnoletniego człowieka, konto bankowe stanowi jedną z podstaw codziennej egzystencji. Wypłata wynagrodzenia, bezgotówkowe zakupy w zwykłym sklepie, czy sklepie internetowym, szybkie przesyłanie pieniędzy. Wszystkie te sprawy nadal można załatwiać w postaci gotówkowej, trzeba jednak przyznać, że nie jest to tak wygodne, i często łączy się z większymi opłatami.

Wybierając dla swoich pieniędzy rachunek bankowy, najczęściej kierujemy się naszą prywatną oceną banku jako instytucji, oraz opłatami, jakie pociągają za sobą konta bankowe. Te ostatnie, to przede wszystkim opłaty za prowadzenie konta, przelewy, posiadanie i obsługę karty płatniczej. Największą popularnością cieszą się darmowe konta osobiste, których posiadanie ułatwia egzystencję w dzisiejszych czasach, ale nie wiąże się z utratą części środków finansowych. Problem w tym, że nie każde darmowe konta bankowe są takimi w rzeczywistości.

Darmowe konta bankowe – pułapki w opłatach

Kusząc się na założenie darmowego konta osobistego, nie zawsze jesteśmy świadomi, że tabela opłat i prowizji opatrzona została dodatkowymi „gwiazdkami”, czyli warunkami, po których spełnieniu rzeczywiście nie zostaną naliczone opłaty związane z posiadaniem konta.

Banki stosują różne dodatkowe ograniczenia dla darmowych kont. Wśród nich można wymienić konieczność skierowania na konto wypłaty wynagrodzenia z tytułu wykonywania pracy, bądź comiesięczne wpływy na konto w określonej wysokości, przykładowo 1000 bądź 1500 zł. Jeśli w którymś miesiącu zabraknie tej wpłaty, automatycznie zostanie naliczona opłata za posiadanie rachunku bankowego.

Darmowa karta płatnicza również może okazać się kartą, za którą konieczne jest uiszczenie dość sporej opłaty. Choć jej wydanie może być darmowe, samo korzystanie może zostać wycenione przez banki na określoną kwotę. Jednak i w tym przypadku korzystanie z karty i wykonanie odpowiedniej ilości transakcji bezgotówkowych może zlikwidować opłatę.

Warto zatem zapoznać się z tabelą opłat i prowizji, czy to przed podpisaniem umowy z bankiem, czy to już w trakcie jej trwania, ponieważ tabela ta może ulec zmianie. Spostrzegawczość może uchronić przed stratą może niewielkiej, lecz jednak niepotrzebnej sumy.