Rodzaje banków w systemie finansowym

On 5 marca 2013, in Banki, by abtarasew3

O bankach można by pisać naprawdę długo, ponieważ instytucje te, i związane z nimi usługi, tworzą naszą codzienność w pełnym tego słowa znaczeniu. Zresztą, wystarczy tylko spojrzeć, jak często korzystamy z rachunków bankowych, jak często zaciągamy kredyty, jak oszczędzamy pieniądze i ogólnie, jak wygląda zarządzanie oraz pomnażanie naszego kapitału, bowiem wszystko to jest związane z bankowością właśnie.

Bank centralny

Jeśli chodzi o same banki w Polsce oraz na świecie, dzielą się one przede wszystkim na banki centralne i banki komercyjne. Te pierwsze mają charakter instytucji głównych, i to w skali całego kraju, a w zakres ich obowiązków wchodzą tak zwane cztery funkcje, do których zaliczamy fakt, iż pełnią one rolę banków emisyjnych, udzielają pożyczek bankom komercyjnym, gromadzą dochody i wykonują transakcje finansowe w imieniu państwa, a także, iż są one bankami narodowej gospodarki, więc wpływają na podaż pieniądza.

Bank komercyjny

Każdy, kto jednak banki w Polsce odwiedza, bardziej zna te komercyjne, które funkcjonują w oparciu o depozyty i kapitał banków centralnych, a które oferują typowe dlań usługi, takie jak konta osobiste, lokaty, kredyty i wiele innych. Wszystko to zaś po to, aby zgromadzić zysk, bowiem nie każdy wie, iż banki to zwyczajne przedsiębiorstwa, dla których przychód jest pierwszym założeniem. Ciekawostką jest tu fakt, iż podlegają one Narodowemu Bankowi Polskiemu i muszą działać na podstawie wyznaczonych dyrektyw, dlatego nie ma weń miejsca na zbyt dużą dowolność w tym zakresie.