Ilekroć mówimy o bezpiecznym oszczędzaniu na myśl przychodzą nam przede wszystkim lokaty bankowe. Owszem, nie mamy wątpliwości, co do tego, że ich oprocentowanie nie jest imponujące, nie możemy jednak nie zgodzić się również z tym, że jest to jeden z nielicznych produktów bankowych, które pozwalają nam zarabiać pieniądze niemal nic nie ryzykując.

W niestabilnych czasach brak ryzyka jest szczególnie wysoko ceniony, nasuwa się jednak pytanie o to, czy lokaty są jedynym rozwiązaniem pozwalającym nam na oszczędzanie bez strachu o nasze pieniądze. Zarówno pracownicy banków, jak i ich klienci nie mogą się z tym zgodzić, tak jedni, jak i drudzy powołują się przy tym na konta osobiste i oszczędnościowe. Czy jednak rzeczywiście mamy w ich przypadku do czynienia z rozwiązaniami, które mogą rywalizować z lokatami?

Bankowe konta oszczędnościowe zostały stworzone właśnie po to, aby klienci tego rodzaju instytucji finansowych mogli deponować na nich odłożone przez siebie pieniądze, Już pobieżna analiza tego rodzaju rozwiązań uświadamia nam jednak, że nie mówimy o produktach bankowych, które w krótkim czasie uczynią z nas milionerów. Owszem, niejedno konto oszczędnościowe może konkurować z lokatą z uwagi na swoje oprocentowanie, ciągle jednak mówimy o stosunkowo niedużych wartościach, które nie zagwarantują nam znaczącej poprawy poziomu życia. Dość atrakcyjnie jest oprocentowane również niejedno konto osobiste, po raz kolejny jednak mówienie o nim jako o realnym zagrożeniu dla lokaty nie znajduje uzasadnienia.

Trudno nie postawić zatem pytania o to, jakim atutem mogą pochwalić się osoby korzystające z tego rodzaju rozwiązań i co sprawia, że niejednokrotnie uważa się je za atrakcyjniejsze niż lokaty. Odpowiedź kryje się w dostępie do środków finansowych, lokując je na koncie oszczędnościowym nie zamrażamy ich bowiem tak, jak ma to miejsce w odniesieniu do lokaty. Owszem, bardzo często musimy liczyć się z tym, że wypłacanie pieniędzy z konta oszczędnościowego nie jest darmowe, na krok taki możemy jednak zdecydować się w każdej chwili bez obaw, że przyczyni się on do nałożenia na nas przez bank kary polegającej na odebraniu zarobionych już odsetek. Porównanie konta oszczędnościowego i lokaty nie daje nam jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o to, które z rozwiązań jest bardziej atrakcyjne. Wybór jest zatem uzależniony od naszych własnych planów dotyczących zgromadzonych na koncie środków finansowych.